324

بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونستم بگم "بسم رب الکربلا" یا "بسم رب الحسین" یا "بسم رب الشهدا و الصدیقین" یا ... اما دیدم که حسین هم می گفت: "بسم الله ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 35 بازدید
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
14 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
12 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
10 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
12 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
8 پست
اسفند 87
17 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
7 پست