231

به نام حق!

آیا وقتش نرسیده؟

که تغییر کنیم ؟

به سمت خدا...

که اراده کنیم؟

برای عمل؟

پ ن : این بار از مشهد، سوغاتی اضطراب آوردم! نمی دونم. امیدوارم استجابت دعا به همراهش باشه...

یا امام رئوف ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
فقیر

سلام عزیز خواهر به روزیم منتظر شما