60

خدا مهربون تر از این حرفاست.....

برای نوشتن در اینجا کلی دارم بر خودم غلبه می کنم! شاید به زودی دست از نگارش در این مکان برداشتم!

پ ن : حتی دیگر از شنیدن خبری که دم از احتمال نرفتن به حج را می زند، گریه ام نمی گیرد... شاید تبدیل به قطعه چوبی شدم.... مگر اینکه خدا دوباره بسازه منو تا شاید آدم شوم...

التماس دعا

/ 2 نظر / 4 بازدید
فقیر

سلام نکنه ننویسی تو از زبون من مینویسی مخصوصا این روزا که وقت نیس در ژناه حق دعام کن کم نیارم

لهوف

دست از نوشتن در این مکان برندار! خواهش می کنم!! خدا هنوز هم هوامون رو داره؟! حتی اگر ما حواسمون بهش نباشه! مگه نه؟!