233

به نام حق!

خدایا! به حکمت و تدبیرت ایمان دارم؛ به اینکه هر آنچه بهترین و خیره،‌برای بنده هات پیش میاری؛ به اینکه بنده هات رو در مسیر کمال میذاری و رشدشون می دی، ایمان دارم. ایمانی که ذره ذره اش رو تجربه کردم...

فقط. ببخش. ولی گاهی می ترسم؛ می ترسم که روزی بیاد و نفهمیده باشم معنی احساس واقعی دوست داشتن رو! معنی عشق و محبت رو! بزرگ شدن در اون مسیر رو! ‌احساس از خود گذشتن رو! و هزاران تجربه ی دیگه ...

و مثل همیشه پناهی به جز خودت ندارم...

پ ن : ببخشید که این چند وقت این همه از ترس و نگرانی و ... گفتم!

 

/ 1 نظر / 17 بازدید

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است