43

یا حق!

و فدت علی الکریم بغیر زادٍ

من الحسنات و القلب السلیم

و حمل الزاد اقبح کل شیٍ

اذا کان الوفود علی الکریم           (امام علی علیه السلام)

معنی اش تقریبا این است : " بی هیچ زاد و توشه ای به میهمانی کریم در آمدم، نه قلب سلیم و برقراری و نه کارنامه درخشان و آینه واری. اما زشت تر از این و زشت ترین کار این است که در میهمانی منزل کریم، خوراک و آذوغه با خودت ببری."

منبع : کتاب طوفان دیگری در راه است ؛ نوشته سید مهدی شجاعی؛ انتشارات نیستان ؛ حتما این کتاب رو بخونید...!!!

یا حق!

/ 1 نظر / 4 بازدید
نجمه

[گل] سلاااااااااام