227

به نام حق!

لا اله الا الله ...

هیچ الهی به جز او.

هیچ خواستی به جز او .

دل از غیر خالی.

ذهن به یادش.

اینجاست نقطه ی شروع...

آبرویش نبریم.

که ما را مسجود فرشتگان کرد؛

پ ن : خدایا، بنده ی مخلصمون کن...

/ 3 نظر / 17 بازدید
هوشیاری

آمین

زهرا ح

چه سخته ولی...

فقیر

به به سلام حضرت خواهر قدم رنجه فرمودید عزیز دل در پناه حق