301

به نام حق!

...

هنوز هم، غیر از خدا، هیچ کی نیست !

...

/ 1 نظر / 15 بازدید
لهوف

هنوز هم خدا برای بنده اش کافی است.. هنوز هم.. [گل][گل]