256

یا من یسمی بالغفور الرحیم.
ای کاش میفهمیدیم و درک می کردیم، به معنای واقعی، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو . ای کاش می فهمیدیم اینکه از بنده ها قطع شوی و به خدا وصل شوی یعنی چه...
الهی هب لی کمال الانقطاع الیک .
به نماز می ایستیم، به دعا مینشینیم، به زیارت میرویم و در عین حال، به دنبال محبت ادم های دور و برمون هستیم... و چه غافلیم از این همه محبت بی حدوحصر خدا و اولیای مهربونش ...
ای کاش فراموش نمی کردم نصیحت برادرم را : هیچ گاه، از هیچ کس، هیچ انتظاری نداشته باش! و چه بچه گانه، این چند روز، به شدت از ادم ها متوقع شدم و دلگیر; چه دل کوچکی ... و عجیب محبت خدا! که بهترین هدیه ی تولدم را بهم داد; دعای کمیل در جوار امام رضا; زیارت ان هم در روزهای قبل رمضان ;
انگار باید میفهمیدم و بهتر بگم از درون درک کنم، ایمان بیاورم و یقین داشته باشم که فقط اوست که میشنود، میداند و درک میکند ما را ; هر لحظه مراقب ماست و اجابت می کند; اجابتی که چه دور است از لیاقت ما و چه نزدیک است به کرامت خدا... و چه غافلیم هنوز...
به زیارت که میرویم ، عادت کردیم که یه لیست دعا و حاجت جور کنیم و دونه دونه درخواست کنیم! گاهی دلم میگیرد برای امامی که به زیارتش میرویم نه فقط برای دیدار و احترام مقام امامتش، بلکه برای خواسته های کوچک دل های کوچک ترمان! ... اینبار، زیارتنامه و دعا که می خواندم، سنگینی کوله بار گناهم را که در این مدت، با چه ولعی جمع کردم! بر پشتم احساس می کردم; هنگامی که خدا را به عفو می خواندم ... و بیشتر از هر زمان گذشته نیازمند بخشش و رحمت ، که سنگینی بیست و یک سال سرگردانی را به همراه اورده ام ...
عظمت را که میبینی، باید به حقارت خودت پی ببری ...
اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، فاغفر لنا فیما بقی منه.

صبح جمعه اخر شعبان، صحن جامع رضوی، حرم امام رضا(ع)، دقایقی قبل از دعای ندبه

اللهم عجل لولیک الفرج ...

/ 2 نظر / 15 بازدید
زهرا ح

و خدا استاد غافل گیر کردن بنده هایش است.. باور کنیم خدا و صاحبی دوست داشتنی تر از خدایمان وجود ندارد.. به که روی می آوریم؟؟ [گل]