90

یا رحیم!

پندار دیروز مامان : مرگ عزیزان، تلخ ترین و آسون ترین امتحان خداست!

/ 0 نظر / 2 بازدید